Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Najbardziej popularne, bo i obowiązkowe są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkowe ubezpieczenie oc. reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 roku.Ubezpieczenia oc chronią nas przed wypłatą czasami bardzo wysokich odszkodowań wobec poszkodowanych przez nas osób. Ubezpieczenie oc zawierane jest na okres 1 roku, po czym jest automatycznie przedłużane, chyba, że ustawowo wypowiemy umowę. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia oc grożą nam bardzo wysokie kary, które szczegółowo określone są w ustawie. Wszelkie spory, i inne sprawy związane z ubezpieczeniami rozpatruje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Od 11 czerwca 2012 roku wzrosła suma gwarancyjna w obowiązkowych ubezpieczeniach oc i tak w przypadku szkody na osobie suma ta wynosi 5 mln euro, a w przypadku szkody w mieniu 1 mln euro. Tak wysokie sumy gwarancyjne zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa bez względu na to czy jesteśmy sprawcami szkody czy też poszkodowanymi w niej.

Podobne artykuły

  • Miliony bez ocMiliony bez oc Motoryzacja w Polsce przeżywa swój wielki rozkwit. Na koniec roku dwa tysiące dziesiątego liczba zarejestrowanych pojazdów wynosiła dwadzieścia trzy miliony dwieście tysięcy. Z całej tej […]
  • Ubezpieczeniowy Fundusz GwarancyjnyUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Mimo obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia oc zdarza się, że sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy oc lub jest nieznany, w tym wypadku na mocy ustawy z 2003 roku został powołany […]
  • Drożej, coraz drożejDrożej, coraz drożej Praktycznie każdego roku jesteśmy „bombardowani” apokaliptyczną wiadomością o wzroście stawek na ubezpieczenie oc. Od wielu lat słyszymy, że stawki będą rosnąć i będzie coraz drożej. Są to […]
  • Co wpływa na cenę ubezpieczenia ocCo wpływa na cenę ubezpieczenia oc Kiedy przychodzi czas wykupienia obowiązkowej polisy na ubezpieczenie oc dla naszego samochodu zaczynamy się zastanawiać nad ofertą, którą mamy wybrać. Warto więc przez chwilę […]
  • Taryfa ubezpieczeniowaTaryfa ubezpieczeniowa Taryfa ubezpieczeniowa to najprościej mówiąc cennik stawek za ubezpieczenia. Taryfa ubezpieczeniowa jest ustalana przez towarzystwa ubezpieczeniowe i wypływa na nią ryzyko, jakie dane […]
  • Ubezpieczenia IKE tzw. III filar, IKZEUbezpieczenia IKE tzw. III filar, IKZE Aby móc w pełni korzystać z uroków emerytury już dziś warto zastanowić się nad dodatkowym rodzajem ubezpieczenia. Na rynku oferta ubezpieczeń jest szeroka i dopasowana do potrzeb niemal […]